Bos Onderwijs Consultancy Trainingen

Bos Onderwijs Consultancy biedt diverse trainingen aan:

Kennismaken met de Schoolrapportage

Instrument (ParnasSys|)Mijnschoolplan
Professionaliseringsthema Kennis en kwaliteitsontwikkeling
Doel (algemeen) De deelnemer maakt kennis met de Schoolrapportage, ziet nut en noodzaak in van een Schoolrapportage (van verantwoording en dialoog) en kan de Schoolrapportage op basis van keuzes vormgeven
Doelgroep Directeuren en IB-ers
Certificaat Ja (niet t.b.v. herregistratie)
Omvang studielast in uren 5 uur
Toetsing Presentatie aan collega-directeur (of een IB-er) (peer review) van de ingevulde Schoolrapportage (minstens 5 hoofdstukken)
Plaats – Locatie Op locatie van de klant
Omvang Dagdeel
Prijs € 750,00 + € 55,00 per deelnemer
Informatie boc@introweb.nl

Kennismaken met de Bestuursrapportage  

Instrument (ParnasSys|)Onsbeleidsplan
Professionaliseringsthema Kennis en kwaliteitsontwikkeling
Doel (algemeen) De deelnemer maakt kennis met de Bestuursrapportage, ziet nut en noodzaak in van een Bestuursrapportage en kan de Bestuursrapportage op basis van keuzes vormgeven
Doelgroep Bestuurders, beleidsmedewerkers Kwaliteitszorg en schoolleiders
Certificaat Nee
Omvang studielast in uren 5 uur
Toetsing Presentatie aan collega-bestuurder of een schoolleider (peer review) van de ingevulde Bestuursrapportage (minstens 5 hoofdstukken)
Plaats – Locatie Op locatie van de klant
Omvang Dagdeel
Prijs € 750,00 + € 55,00 per deelnemer
Informatie boc@introweb.nl

Werken met Analyse Referentieniveaus

Instrument (ParnasSys|)Mijnschoolplan
Doel (algemeen) De deelnemer maakt kennis met de module Analyse Referentieniveaus, ziet nut en noodzaak in van de module en kan op basis van de module Analyse Referentieniveaus schoolnormen voor de referentieniveaus vaststellen
Doelgroep Schoolleiders en IB-ers
Certificaat Ja (niet t.b.v. herregistratie)
Omvang studielast in uren 5 uur
Toetsing Presentatie aan een collega-directeur (of IB-er) (peer review) van de ingevulde module Analyse Referentieniveaus
Plaats – Locatie Op locatie van de klant
Omvang Dagdeel
Prijs € 750,00 + € 55,00 per deelnemer
Informatie boc@introweb.nl

Training (ParnasSys|)WMK (basis)

Instrument (ParnasSys|)WMK
Professionaliseringsthema Kennis en kwaliteitsontwikkeling
Doel (algemeen) De deelnemer begrijpt, dat (ParnasSys|)WMK een instrument is om de basiskwaliteit te meten en de eigen kwaliteit te ontwerpen en te meten. De deelnemer kan ontwerpen en meten met WMK, en beschikt over een meerjarenplanning voor de metingen
Doelgroep Schoolleiders, IB-ers en coördinatoren Kwaliteitszorg
Certificaat Ja (niet t.b.v. herregistratie)
Omvang studielast in uren 5 uur
Toetsing Presentatie aan een collega-directeur (of IB-er) (peer review) van een ontwerp en een uitgevoerde meting
Plaats – Locatie Op locatie van de klant
Omvang Dagdeel
Prijs € 750,00 + € 55,00 per deelnemer
Informatie boc@introweb.nl

Training (ParnasSys|)WMK (verdieping)

Instrument ParnasSys|)WMK
Professionaliseringsthema Kennis en kwaliteitsontwikkeling
Doel (algemeen) De deelnemer kan een effectieve invulling geven aan de gehele PDCA-cyclus, is in staat eigen metingen te ontwerpen en kan werken met de modules Personeelsbeleid van (ParnasSys|)WMK (POP, Beoordeling en Bekwaamheidsdossier]
Doelgroep Schoolleiders, IB-ers en coördinatoren Kwaliteitszorg
Certificaat Ja (niet t.b.v. herregistratie)
Omvang studielast in uren 5 uur
Toetsing Presentatie aan een collega-directeur (of IB-er) (peer review) van een eigen ontwerp en een beleidsstuk (plan van aanpak) m.b.t. WMK & Personeelsbeleid (1 x A4)
Plaats – Locatie Op locatie van de klant
Omvang Dagdeel
Prijs € 750,00 + € 55,00 per deelnemer
Informatie boc@introweb.nl

Training (ParnasSys|)Mijnschoolplan

Instrument (ParnasSys|)Mijnschoolplan
Professionaliseringsthema Kennis en kwaliteitsontwikkeling
Doel (algemeen) De deelnemer kan vormgeven aan een schoolplan met behulp van het instrument Mijnschoolplan. De deelnemer is in staat de collega’s te betrekken bij het opstellen van het schoolplan.
Doelgroep Schoolleiders, IB-ers en coördinatoren Kwaliteitszorg
Certificaat Ja (niet t.b.v. herregistratie)
Omvang studielast in uren 5 uur
Toetsing Presentatie aan een collega-directeur (of IB-er) (peer review) van het schoolplan
Plaats – Locatie Op locatie van de klant
Omvang Dagdeel
Prijs € 750,00 + € 55,00 per deelnemer
Informatie boc@introweb.nl

Training (ParnasSys|)Mijnschoolteam

Instrument (ParnasSys|)Mijnschoolteam
Professionaliseringsthema Kennis en kwaliteitsontwikkeling
Doel (algemeen) De deelnemer begrijpt het belang van groepsbezoeken en een effectieve archivering. De deelnemer weet hoe Mijn Schoolteam kan worden ingezet en heeft MST ingericht
Doelgroep Schoolleiders, IB-ers en coördinatoren Kwaliteitszorg
Certificaat Ja (niet t.b.v. herregistratie)
Omvang studielast in uren 5 uur
Toetsing Presentatie aan een collega-directeur (of IB-er) (peer review) van drie uitgevoerde observaties met behulp van MST
Plaats – Locatie Op locatie van de klant
Omvang Dagdeel
Prijs € 750,00 + € 55,00 per deelnemer
Informatie boc@introweb.nl

Training tweedaagse Mijnschoolplan

Instrument (ParnasSys|)Mijnschoolplan
Professionaliseringsthema Kennis en kwaliteitsontwikkeling
Doel (algemeen) De deelnemer beschikt over een schoolplan voor de komende periode van vier jaar (MR-proof). De deelnemer beschikt over een jaarplan voor het eerste jaar van de planperiode  
Doelgroep Schoolleiders, IB-ers en coördinatoren Kwaliteitszorg
Certificaat Nee
Omvang studielast in uren 20 uur
Toetsing Presentatie aan een collega-directeur (of IB-er) (peer review) van het schoolplan
Plaats – Locatie Op locatie van de klant
Omvang Dagdeel
Prijs De school ontvangt een offerte 
Informatie boc@introweb.nl

Training ontwikkelen van een SOP met behulp van Mijnschoolplan

Instrument ParnasSys|)Mijnschoolplan
Professionaliseringsthema Kennis en kwaliteitsontwikkeling
Doel (algemeen) De deelnemer kan vormgeven aan een schoolondersteunings-profiel (SOP) met behulp van Mijnschoolplan.
Doelgroep Schoolleiders, IB-ers en coördinatoren Kwaliteitszorg
Certificaat Nee
Omvang studielas in uren 5 uur
Toetsing Presentatie aan een collega-directeur (of IB-er) (peer review) van het SOP
Plaats – Locatie Op locatie van de klant
Omvang Dagdeel
Prijs € 750,00 + € 55,00 per deelnemer
Informatie boc@introweb.nl

Training WMK-BM (basis)

Instrument (ParnasSys|)WMK-BM
Professionaliseringsthema Kennis en kwaliteitsontwikkeling
Doel (algemeen) De deelnemer kan werken met het instrument WMK-BM. De deelnemer kan ontwerpen in WMK-BM, kan de kwaliteit op bovenschools niveau meten en kan metingen uitzetten naar de scholen
Doelgroep Bestuurders, Kwaliteit-coördinatoren, Beleidsmedewerkers 
Certificaat Nee
Omvang studielast in uren 5 uur
Toetsing Presentatie aan een collega-beleidsmedewerker (peer review) van een ontwerp en een uitgezette meting
Plaats – Locatie Op locatie van de klant
Omvang Dagdeel
Prijs € 750,00 + € 55,00 per deelnemer
Informatie boc@introweb.nl

Training WMK-BM (verdieping)

Instrument (ParnasSys|)WMK-BM
Professionaliseringsthema Kennis en kwaliteitsontwikkeling
Doel (algemeen) De deelnemer kan een bestuurskader ontwerpen, in WMK-BM zetten en meten. De deelnemer kan vormgeven in WMK-BM aan het eigen personeelsbeleid (POP schoolleiders, Beoordeling schoolleiders etc.). De deelnemer kan vormgeven aan het personeelsbeleid van de scholen (ontwerpen) 
Doelgroep Bestuurders, Kwaliteit-coördinatoren, Beleidsmedewerkers 
Certificaat Nee
Omvang studielast in uren 5 uur
Toetsing Presentatie aan een collega-beleidsmedewerker (peer review) van een ontworpen Beleidskader. Presentatie van het personeelsbeleid met inzet van WMK-BM
Plaats – Locatie Op locatie van de klant
Omvang Dagdeel
Prijs € 750,00 + € 55,00 per deelnemer
Informatie boc@introweb.nl
Omhoog