Leergang Documenten Kwaliteitszorg

Leergang Documenten Kwaliteitszorg

Instrument (ParnasSys|)Mijnschoolplan
Professionaliseringsthema Kennis en kwaliteitsontwikkeling:
– Strategisch kwaliteitsmanagement
– Professionele leergemeenschappen
– Onderzoeksmatig werken
– Verantwoording en transparantie
Doel (algemeen) De deelnemers kunnen vormgeven aan een viertal documenten op (ParnasSys|)Mijnschoolplan:
– De module Schoolrapportage (incl. data-analyse)
– De module Analyse Referentieniveaus (incl. data-analyse)
– De module Scholingsplan
– De module Veiligheidsplan
– De deelnemers beschikken over beleid m.b.t. verantwoording en dialoog in relatie met de vier documenten.
Doelgroep Schoolleiders, IB-ers en coördinatoren Kwaliteitszorg
Certificaat Ja (herregistratie SPO)
Omvang studielast in uren 80 uur
Toetsing De deelnemers leggen een gestructureerd portfolio aan en geven een eindpresentatie
Plaats – Locatie Locatie nader te bepalen (of locatie van de klanten)
Omvang 3 dagen en 1 dagdeel  
Prijs € 1.500,00 per school + € 55,00 per deelnemer
Maximaal 4 scholen (8 personen)
Informatie boc@introweb.nl

Globale inhoud van de bijeenkomsten

Bijeenkomst 1 (dag)
– Visie en beleid formuleren m.b.t. Verantwoording en dialoog
– Bepalen van de inhoud van de schoolrapportage
– Essenties van data-analyse
– Opstellen van een schoolrapportage
– Vaststellen van beleid m.b.t. de schoolrapportage
Bijeenkomst 2 (dag)
– Opstellen van het beleidsstuk Analyse Referentieniveaus
– Vaststellen van schoolnormen voor de referentieniveaus
– Vaststellen van beleid m.b.t. de module Analyse Referentieniveaus
– Casuïstiek m.b.t. het verhogen van 1F en 1S/2F
Bijeenkomst 3 (dag)
– Opstellen van een Scholingsplan
– Opstellen van een Veiligheidsplan
Bijeenkomst 4 (dagdeel)
– Presentaties van het aangelegde portfolio
– Intersubjectieve beoordeling van het portfolio en presentatie o.b.v. een checklist
– Uitreiking certificaat