Leergang Het team betrekken bij het schoolplan en jaarplan (uitwerken)

Leergang Het team betrekken bij het schoolplan en jaarplan (uitwerken)

Instrument (ParnasSys|)Mijnschoolplan
Professionaliseringsthema Kennis en kwaliteitsontwikkeling:
– Strategisch kwaliteitsmanagement
– Professionele leergemeenschappen
– Onderzoeksmatig werken
– Verantwoording en transparantie
Doel (algemeen) De deelnemers beschikken over een visie en methodieken om het team te betrekken bij het opstellen van het schoolplan en het jaarplan. Zij kunnen van beide documenten levende documenten maken door de leraren eigenaarschap te geven m.b.t. de uitwerking van het school- en jaarplan
Doelgroep Schoolleiders, IB-ers en coördinatoren Kwaliteitszorg
Certificaat Ja (herregistratie SPO)
Omvang studielast in uren 80 uur
Toetsing De deelnemers leggen een gestructureerd portfolio aan en geven een eindpresentatie waarbij het beleid centraal staat
Plaats – Locatie Locatie nader te bepalen (of locatie van de klanten)
Omvang 3 dagen en 1 dagdeel  
Prijs € 1.500,00 per school + € 55,00 per deelnemer
Maximaal 4 scholen (8 personen)
Informatie boc@introweb.nl

Globale inhoud van de bijeenkomsten

Bijeenkomst 1 (dag)
– Vaststellen wat het voorwerk is, en wie de betrokkenen zijn (beleid)
– Kennismaken met het instrument Mijn Schoolplan
– Het schoolplan maken tot een levend document – hoe doe je dat?
– Schoolplan opstellen. Inhoud, planning en taakverdeling
Bijeenkomst 2 (dag)
– Werken met leerteams aan de projectplannen (jaarplan)
– Het leerteam en onderzoeksmatig werken
– Leiding geven aan een professionele leergemeenschap
Bijeenkomst 3 (dag)
– Maken van posters Schoolplan – Speerpunten
– Levend houden van het jaarplan – Lean-strategieën
– Zorgen voor verantwoording en dialoog
– Jaarplan (laten) opstellen – uitwerking
Bijeenkomst 4 (dagdeel)
– Presentaties van het aangelegde portfolio
– Intersubjectieve beoordeling van het portfolio en presentatie o.b.v. een checklist
– Uitreiking certificaat