Leergang Kwaliteitszorg en het gebruiken van instrumenten voor kwaliteitszorg

Leergang Kwaliteitszorg en het gebruiken van instrumenten voor kwaliteitszorg

Instrument (ParnasSys|)WMK
(ParnasSys|)Mijnschoolplan
(ParnasSys|)Mijnschoolteam
Professionaliseringsthema Kennis en kwaliteitsontwikkeling:
– Strategisch kwaliteitsmanagement
– Professionele leergemeenschappen
– Onderzoeksmatig werken
– Verantwoording en transparantie
Doel (algemeen) De deelnemer kan effectief gebruik maken van de instrumenten voor Schoolkwaliteit: (ParnasSys|)WMK, (ParnasSys|)Mijnschoolplan en (ParnasSys|)Mijnschoolteam. De deelnemer kent de achterliggende concepten en heeft een eigen visie ontwikkeld op het gebruik van de instrumenten
Doelgroep Directeuren en IB-ers
Certificaat Ja (herregistratie SPO)
Omvang studielast in uren 80 uur
Toetsing – Bespreking met collega-deelnemers van de praktijkopdrachten
– Aftekening van de opdrachten
Plaats – Locatie Locatie nader te bepalen (of locatie van de klanten)
Omvang 3 dagen
Prijs € 1.500,00 per school + € 55,00 per deelnemer
Maximaal 4 scholen (8 personen)
Informatie boc@introweb.nl

Globale inhoud van de bijeenkomsten

Bijeenkomst 1 (dag)
– Wat is kwaliteitszorg?
– Gebruiken van (ParnasSys|)WMK
– Het concept dat ten grondslag ligt aan (ParnasSys|)WMK
– Hoe betrek je je team bij kwaliteitsbeleid?
– Hoe zorg je voor een leercultuur?
– Hoe zorg je voor een onderzoekende houding?
– Hoe geef je vorm aan verantwoording en dialoog
Bijeenkomst 2 (dag)
– Werken met (ParnasSys|)Mijnschoolplan
– De documenten op (ParnasSys|)Mijnschoolplan
– Het concept dat ten grondslag ligt aan (ParnasSys|)WMK
– Hoe betrek je je team bij het ontwikkelen van je school- en jaarplan?
– Hoe zorg je voor levend school- en jaarplan?
– Verantwoording en dialoog
Bijeenkomst 3 (dag)
– Het uitzetten van metingen conform meerjarenplanning (to check)
– Het meten van de basiskwaliteit van de school
– Het koppelen van kwaliteitszorg en personeelsbeleid
– Schoolontwikkeling in relatie tot persoonlijke ontwikkeling
– Relatie WMK – Mijnschoolplan – Mijnschoolteam