Leergang Leiding geven aan de ontwikkeling van leraren

Leergang Leiding geven aan de ontwikkeling van leraren 

Instrument (ParnasSys|)Mijnschoolteam
Professionaliseringsthema Kennis en kwaliteitsontwikkeling:
– Strategisch kwaliteitsmanagement
– Professionele leergemeenschappen
– Onderzoeksmatig werken
– Verantwoording en transparantie
Doel (algemeen) De deelnemer kan vormgeven aan onderwijskundig leiderschap, richt zich op de ontwikkeling en het leren van de leraren en maakt daarbij gebruik van het instrument (ParnasSys|)Mijnschoolteam
Doelgroep Schoolleiders, IB-ers en coördinatoren Kwaliteitszorg
Certificaat Ja (herregistratie SPO)
Omvang studielast in uren 80 uur
Toetsing De deelnemers leggen een gestructureerd portfolio aan en geven een eindpresentatie
Plaats – Locatie Locatie nader te bepalen (of locatie van de klanten)
Omvang 3 dagen en 1 dagdeel  
Prijs € 1.500,00 per school + € 55,00 per deelnemer
Maximaal 4 scholen (8 personen)
Informatie boc@introweb.nl

Globale inhoud van de bijeenkomsten

Bijeenkomst 1 (dag)
– Leiderschap en kwaliteitszorg
– Wat is onderwijskundig leiderschap?
– Vormgeven aan onderwijskundig leiderschap
– Een visie op leren (op het leren van de leraren)
– Hoe creëer je een lerende organisatie?
– De inrichting van het instrument Mijnschoolteam
– Het ontwerpen van kijkwijzers op basis van “wat werkt”
Bijeenkomst 2 (dag)
– Het observeren van leraren (training)
– Het voeren van nagesprekken (training)
– Casuïstiek -> beoordelen van lessen (van leraargedrag)
– Benutten van kennis en ervaringen van leraren – lerende school
– Lesson study
Bijeenkomst 3 (dag)
– Het laten beoordelen van de kwaliteit van observaties en nagesprekken (maatjeswerk -> medecursist)
– Het ontwerpen van een teamfoto (vlootschouw)
– De teamfoto bespreken en het inrichten van leerteams Vormgeven aan het leren van de leraren
– Casuïstiek -> beoordelen van lessen (van leraargedrag)
Bijeenkomst 4 (dagdeel)
– Presentaties van het aangelegde portfolio
– Intersubjectieve beoordeling van het portfolio en presentatie o.b.v. een checklist
– Uitreiking certificaat