Leergang Vormgeven aan kwaliteitsbeleid (bestuursniveau)

Leergang Vormgeven aan kwaliteitsbeleid (bestuursniveau)

Instrument (ParnasSys|)WMK-BM
Professionaliseringsthema Kennis en kwaliteitsontwikkeling:
– Strategisch kwaliteitsmanagement
– Professionele leergemeenschappen
– Onderzoeksmatig werken
– Verantwoording en transparantie
Doel (algemeen) De deelnemer kan leiding geven aan processen met betrekking tot kwaliteitsbeleid, en kan daarbij het instrument (ParnasSys|)WMK-BM effectief inzetten
Doelgroep Bestuurders, Beleidsmedewerkers Kwaliteitszorg – Coördinatoren Kwaliteitszorg – schoolleiders (met Kwaliteitszorg in portefeuille)
Certificaat Ja (herregistratie SPO)
Omvang studielast in uren 80 uur
Toetsing De deelnemers leggen een gestructureerd portfolio aan en geven een eindpresentatie
Plaats – Locatie Locatie nader te bepalen (of locatie van de klanten)
Omvang 3 dagen en 1 dagdeel  
Prijs € 1.500,00 per deelnemer + € 55,00 per deelnemer
Maximaal 4 deelnemers
Informatie boc@introweb.nl

Globale inhoud van de bijeenkomsten

Bijeenkomst 1 (dag)
– Wat is Kwaliteitszorg – het concept (Parnassys|)WMK
– Het ontwerpen van kwaliteit – aanpassen bestaande thema’s
– Het ontwerpen van kwaliteit – bovenschools beleidskaders opstellen
– Het ontwerpen van vragenlijsten
– Het meten van de (basis)kwaliteit van de Stichting – Vereniging
– Het meten van de kwaliteit van de scholen
– Het creëren van een leercultuur (ontwikkeling schoolleiders)
Bijeenkomst 2 (dag)
– Het opstellen van een bovenschoolse meerjarenplanning
– Het laten opstellen van een meerjarenplanning door de scholen
– Beleid ontwikkelen t.b.v. de metingen (verantwoording en dialoog)
– Koppelen van de metingen en de uitslagen aan maraps
– Het uitzetten van metingen + een verzamelrapport
– Het opstellen van een analyse, conclusies en verbeterpunten
– Vormgeven aan onderzoeksmatig werken
– Verantwoording en dialoog – hoe doe je dat?
Bijeenkomst 3 (dag)
– Het opzetten van een systeem van auditeren
– Het opzetten van een systeem voor collegiale consultatie  
– Het meten van de basiskwaliteit van de scholen
– Het verwerken van scores en de rapportage in WMK
– Het voeren van gesprekken met de scholen – jaarkalender
– Het voeren van het bestuursgesprek met de inspectie
Bijeenkomst 4 (dagdeel)
– Presentaties van het aangelegde portfolio
– Intersubjectieve beoordeling van het portfolio en presentatie o.b.v. een checklist
– Uitreiking certificaat