Leergang Vormgeven aan kwaliteitsbeleid (schoolniveau)

Leergang Vormgeven aan kwaliteitsbeleid (schoolniveau)

Instrument (ParnasSys|)WMK
Professionaliseringsthema Kennis en kwaliteitsontwikkeling:
– Strategisch kwaliteitsmanagement
– Professionele leergemeenschappen
– Onderzoeksmatig werken
– Verantwoording en transparantie
Doel (algemeen) De deelnemer kan op een effectieve wijze leiding geven aan processen m.b.t. kwaliteitsbeleid en daar het instrument (ParnasSys|)WMK effectief bij inzetten
Doelgroep Directeuren en IB-ers; kwaliteitscoördinatoren
Certificaat Ja (herregistratie SPO)
Omvang studielast in uren 80 uur
Toetsing De deelnemers leggen een gestructureerd portfolio aan en geven een eindpresentatie
Plaats – Locatie Locatie nader te bepalen (of locatie van de klanten)
Omvang 3 dagen en 1 dagdeel  
Prijs € 1.500,00 per school + € 55,00 per deelnemer
Maximaal 4 scholen (8 personen)
Informatie boc@introweb.nl

Globale inhoud van de bijeenkomsten

Bijeenkomst 1 (dag)
– Wat is Kwaliteitszorg – het concept (ParnasSys|)WMK
– Het ontwerpen van kwaliteit – hoe doe je dat? (to plan)
– Het ontwerpen van vragenlijsten – hoe doe je dat?
– Het meten van kwaliteit – hoe doe je dat? (to check)
– Het opstellen van een meerjarenplanning
– Het opstellen van beleid voor metingen (verantwoording en dialoog)
Bijeenkomst 2 (dag)
– Kwaliteitszorg en leiderschap (to do)
– Het ontwerpen van een kwaliteit – het creëren van een leerklimaat
– Het analyseren van uitslagen van metingen (to check)
– Data en onderzoeksmatig werken
– Het opstellen van een verbeterplan (in P|WMK) (to act)
– Het afleggen van verantwoording en dialoog – hoe doe je dat?
Bijeenkomst 3 (dag)
– Het uitzetten van metingen conform meerjarenplanning (to check)
– Het meten van de basiskwaliteit van de school
– Het koppelen van kwaliteitszorg en personeelsbeleid
– Schoolontwikkeling in relatie tot persoonlijke ontwikkeling
– Relatie WMK – Mijnschoolplan – Mijnschoolteam
Bijeenkomst 4 (dagdeel)
– Presentaties van het aangelegde portfolio
– Intersubjectieve beoordeling van het portfolio en presentatie o.b.v. een checklist
– Uitreiking certificaat