Opleiding kwaliteitszorg

Opleiding Kwaliteitszorg en Opbrengstgericht werken

Instrument (ParnasSys|)WMK
Professionaliseringsthema’s Kennis en kwaliteitsontwikkeling:
– Strategisch kwaliteitsmanagement
– Professionele leergemeenschappen
– Onderzoeksmatig werken
– Verantwoording en transparantie

Leiding geven aan verandering:
– Visie-ontwikkeling
– Betrokkenheid, eigenaarschap en weerstand
– Het veranderproces invullen en begeleiden
– Blijvende verandering
Doelen (algemeen) – De deelnemers kunnen op een effectieve wijze leiding geven aan processen m.b.t. kwaliteitsbeleid en daar het instrument (P)WMK bij gebruiken
– De deelnemers kunnen kwaliteitsbeleid koppelen aan een lerende organisatie (creëren van een leercultuur)
– De deelnemers kunnen het team aanzetten tot onderzoeksmatig werken aan de hand van data
– De deelnemers kunnen vormgeven aan verantwoording en dialoog
– De deelnemers beschikken over competenties om leiding te geven aan veranderprocessen
– De deelnemers kunnen veranderingen verankeren in hun school 
Doelgroep Directeuren en IB-ers
Certificaat Ja (herregistratie SPO)
Omvang studielast in uren 200 uur
Toetsing De deelnemers leggen een gestructureerd portfolio aan en geven een eindpresentatie
Plaats – Locatie nader te bepalen (of locatie van de klanten)
Omvang 10 dagen  (10 modules)
Prijs € 5.000,00 per school + € 55,00 per deelnemer Maximaal 6 scholen (12 personen)
Informatie boc@introweb.nl

Globale inhoud(en) van de tien bijeenkomsten (modules)

Bijeenkomst 1 (dag) – Ontwikkelen van een visie op kwaliteitsbeleid
– Basiskwaliteit versus Eigen kwaliteit
– Ontwikkelen beleidskaders voor (1) schoolontwikkeling en (2) HRM
– Training ParnasSys WMK
Bijeenkomst 2 (dag) – Onderwijskundig leiderschap
– Ontwikkelen van een visie op leiderschap
– Ontwikkelen van een leercultuur (PLG)
– Training ParnasSys WMK
Bijeenkomst 3 (dag) – Ontwikkelen van een visie op lesgeven
– Leiding geven aan de ontwikkeling van leraren
– Team in beeld brengen
– Training ParnasSys WMK
Bijeenkomst 4 (dag) – Planmatig meten van de schoolkwaliteit en de leraarkwaliteit
– Beleid opzetten m.b.t. de metingen
– Vormen van meten, audits en collegiale consultatie
– Training ParnasSys WMK
Bijeenkomst 5 (dag) – Visie ontwikkelen op onderzoeksmatig werken
– Het gebruiken van data – data-analyse
– Het creëren van een onderzoekende cultuur
– Training ParnasSys WMK
Bijeenkomst 6 (dag) – Meting van de stand van zaken m.b.t. Opbrengstgericht werken
– Visie ontwikkelen op OGW
– Vormgeven aan OGW
– Opzetten van een schoolrapportage (kengetallen)
Bijeenkomst 7 (dag) – Data-analyse en keuzes maken
– Verandermanagement
– Projectmanagement
– Training ParnasSys WMK
Bijeenkomst 8 (dag) – Kennismaken met Lean
– Ontwikkelingen zichtbaar maken
– Effectief organiseren
– Training ParnasSys WMK 
Bijeenkomst 9 (dag) – Visie ontwikkelen op Verantwoording en dialoog
– Beleid ontwikkelen m.b.t. verantwoording en dialoog
– Vormgeven aan Verantwoording – Gebruik van Vensters PO
– Training ParnasSys WMK
Bijeenkomst 10 (dag) – Presentaties van het aangelegde portfolio
– Intersubjectieve beoordeling van het portfolio en presentatie o.b.v. een checklist
– Uitreiking certificaat